Опитувальний лист на виконання технологічних інжинірингових робіт

Для формування найбільш оптимальної техніко-комерційної пропозиції пропонуємо заповнити опитувальний лист.

  1. Характеристика сировини

  1.1 Назва
  1.2 Мінералогічний (речовинний) склад*
  1.3 Гранулометричний склад
  1.4 Хімічний склад*
  1.5 Вологість, %
  1.6 Температура, 0С
  1.7 Насипна маса, т/м3
  1.8. Назва і масова доля пріорітетного компоненту, %
  1.9. Назви і масові частки інших компонентів, %

  2. Характеристика процесу

  2.1 Продуктивність (прогнозована), т/год
  2.2 Кількість прийомів збагачування (прогнозовано)
  2.3 Кількість продуктів збагачення
  2.4 Вимоги до вмісту пріоритетного компоненту/компоненту, %
  2.4.1. в товарному продукті назва цінного компоненту - вміст / шкідливі домішки - вміст

  2.4.2. в хвостах збагачення назва цінного компоненту - вміст / шкідливі домішки - вміст

  2.5. Прогнозований вихід, %
  2.5.1. товарного продукту
  2.5.2. хвостів

  * - дані прикладаються до опитувального листа. Також необхідно вказати, який відсоток шкідливих домішок, в яких мінералах та в якому вигляді вони представлені.

  При відсутності у Замовника вказаних даних, НВФ «Продекологія» організовує проведення мінералогічних, хімічних або інших досліджень для визначення складу сировини за рахунок Замовника.
  У випадку відмови Замовника від проведення даних досліджень, НВФ “Продекологія” проводить тільки тестові випробування з сировиною за загальноприйнятими методиками на наявному обладнанні.
  Замовник повідомляється про можливість розробки більш ефективної технології або обладнання після підписання відповідного Договору.
  Контактна інформація

  Підприємство
  Місто
  Галузь
  Контактна особа: П. І. Б., посада
  Телефон:
  Email
  Факс