Опитувальний лист на поставку сепараторів легкої фракції

Для формування найбільш оптимальної техніко-комерційної пропозиції пропонуємо заповнити опитувальний лист.

  1. Характеристика вихідного матеріалу для сепарації

  1.1. Назва продукту
  1.2 Компонентний склад:(назви компонентів вхідного матеріалу та їхня масова частка)

  1.2.1. назва корисного компоненту масова частка, %
  1.2.2. назва шкідливого компоненту масова частка, %
  1.3. Гранулометричний склад
  1.3.1 розміри частинок корисного компоненту (від і до) мм масова частка, %
  1.3.2. розміри частинок шкідливого компоненту (від і до) мм масова частка, %
  1.3.3.1 форма частинок корисного компоненту
  1.3.3.3 форма частинок шкідливого компоненту
  1.4 Насипна маса продукту, т/м3
  1.5 Густина компонентів продукту
  1.5.1 корисного компоненту, т/м3
  1.5.2 шкідливого компоненту, т/м3
  1.6. Вологість продукту, %
  1.7. Температура, 0С
  1.8. Додаткова інформація (вказує замовник)

  2. Характеристика процесу

  2.1. Продуктивність, кг/год
  2.2. Необхідний вміст корисного компоненту у концентраті (чистота концентрату), %
  2.3. Втрати корисного компоненту, %
  2.4. Відсоток вилучення шкідливого компоненту, %
  2.5. Методика визначення якості концентрату (вмісту шкідливого компоненту)

  3. Характеристика місця встановлення

  3.1 Місце встановлення (лінія, окремий цех, ін.)

  3.2. Температурний режим експлуатації, 0С
  3.3. Вологість навколишнього середовища, %
  Контактна інформація

  Підприємство
  Місто
  Галузь
  Контактна особа: П. І. Б., посада
  Телефон:
  Email
  Факс