Опитувальний лист на поставку оптичних сепараторів

Для формування найбільш оптимальної техніко-комерційної пропозиції пропонуємо заповнити опитувальний лист.

  1. Характеристика вихідного матеріалу для сепарації

  1.1. Назва

  1.2. Речовий склад * (назви компонентів вхідного матеріалу та їхня масова частка)

  1.2.1. назва компоненту масова частка, %
  1.2.2. назва компоненту масова частка, %
  1.2.3. назва компоненту масова частка, %
  1.2.4. назва компоненту масова частка, %
  1.3. Назва(-и) корисного(-их) компоненту(-ів)

  1.4. Гранулометричний склад*

  1.4.1. Фракція, мм масова частка, %
  1.4.2. Фракція, мм масова частка, %
  1.4.3. Фракція, мм масова частка, %
  1.4.4. Фракція, мм масова частка, %
  1.4.5. Фракція, мм масова частка, %
  1.4.6. Фракція, мм масова частка, %
  1.5. Вологість, %
  1.6. Насипна маса, т/м³
  1.7. Температура, °С
  1.7. Вибухонебезпечний матеріал
  1.9. Додаткові відомості

  2. Вимоги до продуктів сепарації

  2.1. Чистота товарного продукту (масова частка корисного компоненту), % не менше
  2.2. Вилучення корисного компоненту, % не менше
  2.3. Очікуваний вихід товарного продукту, %
  2.4. Додаткові відомості

  3. Характеристика процесу

  3.1. Продуктивність (прогнозована), т/год
  3.2. Місце встановлення сепаратора(лінія, окремий цех, або ін.)

  3.3. Гранично-допустима концентрація пилу у повітрі робочої зони, мг/м3, не більше
  3.4. Завантаження продукту(стрічковим конвеєром, шнековим транспортером, норією, ін.)

  3.5. Відвантаження продукту(в продуктопровід, шнековий транспортер, біг-бег, і т.п.)

  3.6. Можливість повторної перечистки продукту
  3.7. Електрична напруга в мережі підприємства, В
  3.8. Додаткові відомості

  4. Характеристика умов експлуатації

  4.1. Температура навколишнього середовища, °С
  4.2. Вологість навколишнього середовища, %
  4.3. Режим роботи обладнання(одно-; дво- або трьохзмінна)
  4.4. Категорія виробництва з точки зору пожежовибухонебезпечності

  5. Додаткові опції

  5.1. Призупинка роботи сепаратора, чи зміна його продуктивності в залежності від умов подачі продукту (переповнення бункерів, нерівномірність подачі з норії і т.д.)

  5.2. Лічильник кількості витраченого сепаратором повітря
  5.3. Система своєчасного попередження про закінчення ресурсу роботи витратних матеріалів і деталей сепаратора (лампи, ежектори), необхідність проведення профілактичних міроприємств.
  5.4. Дистанційний контроль і управління обладнанням
  5.5. Доступ до інформаційних ресурсів сепаратора через INTERNET
  * - При відсутності у Замовника вказаних даних, НВФ «Продекологія» організовує проведення досліджень для визначення складу та інших характеристик сировини за рахунок Замовника.
  У випадку відмови Замовника від проведення даних досліджень, НВФ “Продекологія” проводить тільки тестові випробування з сировиною за загальноприйнятими методиками на наявному обладнанні.
  Замовник повідомляється про можливість розробки більш ефективної технології або обладнання після підписання відповідного Договору.
  Контактна інформація

  Підприємство
  Місто
  Галузь
  Контактна особа: П. І. Б., посада
  Телефон:
  Email
  Факс