Опитувальний лист на поставку магнітних сепараторів

Для формування найбільш оптимальної техніко-комерційної пропозиції пропонуємо заповнити опитувальний лист.

  1. Характеристика матеріалу

  1.1. Назва продукту
  1.2. Вологість, %
  1.3. Насипна вага, т/м3
  1.4. Гранулометричний склад*(в т.ч. вміст класу крупності менше 100 мкм)

  1.5. Температура, 0С
  1.6. Інше (рН, абразивність, когезивність (здатність до налипання), ін.)

  2. Характеристика феромагнітних домішок

  2.1. Назва (болт, гайка, натир та інше)

  2.2. Походження (природне, знос обладнання, випадкові предмети, тощо)

  2.3. Розміри, мм
  2.4. Гранулометричний склад* (в т.ч. вміст класу крупності менше 100 мкм)

  2.5. Фактичний вміст домішок в матеріалі, мг/кг (%)
  2.6. Допустимий вміст домішок в матеріалі, мг/кг (%)

  3. Характеристика процесу

  3.1. Продуктивність (максимальна), т/год
  3.2. Спосіб очистки сепаратора(ручний, механічний, автоматичний)

  3.3. Періодичність очистки сепаратора, раз/зміну

  4. Характеристика місця встановлення

  4.1. Місце встановлення(цех, лінія, дільниця, ін.)

  4.2. Стрічковий конвеєр:

  4.2.1. Ширина стрічки, мм
  4.2.2. Швидкість руху стрічки, м/с
  4.2.3. Розміри шару матеріалу, (висота/ширина), мм
  4.2.4. Діаметр привідного барабану, мм

  4.3. Продуктопровід (самоплив):

  4.3.1. Розміри продуктопроводу (самопливу)
  4.3.2. Кут його нахилу, град
  4.3.3. Ескіз місця встановлення *

  * - ескізи місць встановлення та інші додаткові документи прохання висилати на наш e-mail.

  4.4. Трубопровід:

  4.4.1. Діаметр трубопроводу (Dy), мм
  4.4.2. Тиск в трубопроводі, МПа, не більше
  4.4.3. ескіз місця встановлення *

  * - ескізи місць встановлення та інші додаткові документи прохання висилати на наш e-mail.

  5. Характеристика умов експлуатації

  5.1. Температура навколишнього середовища, 0С
  5.2. Вологість навколишнього середовища, %
  5.3. Режим роботи обладнання(одно-; дво- або трьохзмінна)

  Контактна інформація

  Підприємство
  Місто
  Галузь
  Контактна особа: П. І. Б., посада
  Телефон:
  Email
  Факс