Опитувальний лист на поставку електростатичних сепараторів

Для формування найбільш оптимальної техніко-комерційної пропозиції пропонуємо заповнити опитувальний лист.

  1. Характеристика сировини

  1.1. Назва і походження продукту

  1.2. Гранулометричний склад

  1.2.1. Фракція, мм масова частка, %
  1.2.2. Фракція, мм масова частка, %
  1.2.3. Фракція, мм масова частка, %
  1.2.4. фракція 0,8-0,5 мм - масова частка, %
  1.2.5. фракція 0,5-0,1 мм - масова частка, %
  1.2.6. фракція менше 0,1 мм - масова частка, %

  1.3. Речовий склад за класами крупності (п.1.2)* (назви компонентів вхідного матеріалу та їхня масова частка)
  1.3.1. клас крупності та назва компоненту масова частка, %
  1.3.2. клас крупності та назва компоненту масова частка, %
  1.3.3. клас крупності та назва компоненту масова частка, %
  1.3.4. 0,8-0,5 мм - назва компоненту масова частка, %
  1.3.5. 0,5-0,1 мм - назва компоненту масова частка, %
  1.3.6. менше 0,1 мм - назва компоненту масова частка, %
  1.4. Відносна вологість, %
  1.5. Насипна маса, т/м³
  1.6. Температура продукту (діапазон), °С
  1.7. Вибухонебезпечний матеріал (поставити позначку "Х" у потрібне поле)

  2. Характеристика місця встановлення

  2.1. Температурний режим експлуатації, °С
  2.2. Відносна вологість навколишнього середовища, %
  2.3. Характеристика місця встановлення (під навісом, не опалюване приміщення, опалюване приміщення)

  2.4. Гранично-допустима концентрація пилу у повітрі приміщення, мг/м³

  3. Характеристика процесу

  3.1. Продуктивність (прогнозована), кг/год
  3.2. Кількість продуктів розділення

  3.3. Назва продуктів розділення і вимоги щодо вмісту у них корисного компоненту, % **

  3.3.1. назва продукту 1 масова частка, %
  3.3.2. назва продукту 2 масова частка, %
  3.3.3. назва продукту 3 масова частка, %
  3.3.4. назва продукту 4 масова частка, %

  3.4. Методика визначення масової частки корисного компоненту у продукті*

  3.4.1. ДСТУ (міжнародний) стандарт, №, дата
  3.4.2. стандарт підприємства СТП, №
  Допустимі втрати корисного компоненту із відходами, %
  3.5.1. назва компоненту 1 масова частка, %
  3.5.2. назва компоненту 2 масова частка, %
  3.5.3. назва компоненту 3 масова частка, %
  3.5.4. назва компоненту 4 масова частка, %
  3.6. Категорія виробництва з точки зору пожежовибухонебезпечності
  * - дані та інформація прикладаються до опитувального листа.
  При відсутності у Замовника вказаних даних, НВФ «Продекологія» проводить тільки тестові випробування з сировиною за загальноприйнятими методиками на наявному обладнанні.
  Замовник повідомляється про можливість розробки більш ефективної технології або обладнання після підписання відповідного Договору.
  ** Основні аналізи (виконуються в лабораторії НВФ “Продекологія”):
  - NIR-спектрометрія, візуальний аналіз (визначення масової частки кожного з пластиків у суміші);
  - експрес-методи визначення природи полімерів (встановлення густини, поведінки у вогні, розчинності, крихкості, опис зовнішного вигляду, а саме - кольору, характеру поверхні, прозорості тощо).
  Контактна інформація

  Підприємство
  Місто
  Галузь
  Контактна особа: П. І. Б., посада
  Телефон:
  Email
  Факс