Допоміжне лабораторне обладнання та прилади

СЛФ

Сепаратор легкої фракції

призначений для видалення плівок та знепилення сипких продуктів за допомогою повітряного потоку.

WSDB-150

Бункерна сушарка

призначена для сушки подрібнених матеріалів гарячим повітрям.

MN300/400

Гранулятор

призначений для подрібнення:
– WEEE-пластиків;
– електричних кабелів;
– ПЕТ-пляшок.

Radwag MA 110.R

Аналізатор вологості

призначений для високоточного зважування та визначення відносної вологості сипких і рідких продуктів.

ZDS-600

Сито

призначене для cитування подрібнених продуктів по класах крупності.

IRAffinity-1S

ІЧ-Фур'є спектрофотометр

призначений для аналізу та ідентифікації полімерів. Відмінною ознакою спектрофотометра є можливість отримання повного спектра матеріалу та компонентів, які входять в його склад.

Expert 3L

Рентгенофлуоресцентний експрес-аналізатор

призначений для вимірювання масової частки хімічних елементів в монолітних однорідних і порошкових зразках.

OHAUS МВ23

Аналізатор

призначений для вимірювання вологості різного типу продуктів з відносною точністю контролю 0,1%. Діапазон температури сушіння 50-160ºС, дискретність зміни температури 5ºС. Найбільша гранична маса досліджуваного зразку 110 г. Відтворюваність становить 0,2% (10 г зразка). Ручний, автоматичний або імпульсний метод визначення тривалості сушіння.

Дільник Джонса

Лабораторний дільник Джонса

призначений для усереднення проб малої та середньої ваги.

mIRoSpark

Спектрометр

призначений для оптичної спектроскопії пластиків з метою їх ідентифікації. Відрізняється можливістю ідентифікації чорних пластиків із застосуванням технології SSS2 (іскрової спектроскопії).

138-Т

Електромагнітний аналізатор

призначений для якісного аналізу продуктів сепарації (збагачення) рудної та нерудної сировини.

ФЛ-1

Електромагніт

призначений для створення магнітних полів високої напруженості для проведення лабораторних досліджень по збагаченню рудних і нерудних матеріалів.

АМР

Аналізатор магнітний

призначений для проведення якісного експрес-аналізу вмісту в мінеральній сировині зерен магнітних мінералів, визначення характеристик поля, необхідних для проведення магнітної сепарації сировини.

ПМР

Пробник магнітний ручний

призначений для ручної сепарації невеликих обсягів продуктів та для експрес-аналізу вмісту домішок з різними магнітними властивостями.

ТМ-701

Тесламетр

призначений для вимірювання магнітної індукції постійних магнітних полів.

КЛ-01

Комплект лабораторний

призначений для вилучення феромагнітних домішок із сипких продуктів і визначення, які з них в найбільшому лінійному вимірі перевищують вимоги нормативних документів.